Strona główna

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W MAJU 2017

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 15, maj 2017

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016, będzie wydawana 24 MAJA 2017 r.

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować się będą mieszkańcy gminy Miasto Leżajsk którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka i był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy oraz inne osoby, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie co potwierdzone zostanie stosownym zaświadczeniem) na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.

Punkt wydawania żywności będzie w budynkach MOPS w Leżajsku w dniu: 24 MAJA 2017 r. w godzinach pracy Ośrodka. Prosimy o zabranie własnych opakowań do odbioru żywności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R. Jaszowskiego 6, tel. (17) 242-04-97.

Zapraszamy !

QualityJoomlaTemplates.com
Monday the 17th.