Akty prawne

Drukuj
Opublikowano

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (D.U. 2001 nr 71 poz. 71 z póź. zm.)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  (D.U. 2001 r. nr 156 poz. 1817)

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (D.U. 2005 nr 131, poz.1094)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego a także wzoru legitymacji pracownika.. (D.U. nr 156 poz.1828)

5) Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku nr VI/20/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 2011.58.1139)

Thursday the 30th.