Sposób wypłacania dodatku mieszkaniowego

Drukuj
Opublikowano

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na okres 6 miesięcy licząc od następnego miesiąca po złożeniu  wniosku i wypłacanym w określonej decyzją kwocie miesięcznej bezpośrednio na konto zarządcy domu z przeznaczeniem na opłaty za lokal mieszkalny.

Otrzymujący dodatek jest zobowiązany na bieżąco dopłacać różnicę w należnościach. Dwumiesięczna zaległość w opłatach za lokal powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznany właścicielowi domu jednorodzinnego wypłaca się w całości do rąk wnioskodawcy.

 

Monday the 17th.