MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W LEŻAJSKU DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Drukuj
Opublikowano

Na podstawie Uchwały Nr VI/21/11 Rady Miasta Leżajska z dnia 7 kwietnia 2011 r. Burmistrz Leżajska powołał Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1.  Monika Chrząstek – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku

2.  Aneta Czapla – Kaszowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

3.  Katarzyna Figiela-Molenda – Caritas Archidiecezji Przemyskiej, oddział w Leżajsku

4.  Adam Kopacz – Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

5.  Iwona Łobodzińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

6.  Krystyna Polit – Kuratorska Służba Sądowa Sądu Rejonowego w Leżajsku

7.  Ewa Rejman – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku

8.  Krzysztof Rutowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

9.  Lidia Szpila – Rada Miasta, przedstawiciel służby zdrowia

10.  Grzegorz Stępniowski – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku

11.  Paweł Szpunar – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku

12.  Beata Śliwińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku

 

Od 20 września 2011 roku Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Ewa Rejman, zaś sekretarzem – Pani Iwona Łobodzińska. Od 27 września 2018 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Pan Krzysztof Rutowicz.

 

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest wieloaspektowa pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy.

Adres do korespondencji:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk

 

Obsługa techniczno-administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego i udzielanie informacji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac Jaszowskiego 6

tel. 17 242 04 97, wewn. 33, czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30

e-mail: zespol@mops.lezajsk.pl

 

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Sprawozdanie za 2017 r. 

 

 

Monday the 27th.