WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dnia 9 lutego 2015 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi szkoleniowe i edukacyjne w ramach projektu pn.: Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został w dniu 24 marca 2014 rozstrzygnięty.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi szkoleniowe i edukacyjne w ramach projektu pn.: Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU INFORMUJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe i edukacyjne w ramach projektu pn.: Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku udzielił zamówienia firmie

Czytaj więcej...

ASYSTENT RODZINY W PROJEKCIE „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2013 po raz 6 przystępuje do realizacji projektu pn.:”Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W 2011 ROKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2011 czwarty rok z rzędu  kontynuował realizację projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK" W ROKU 2010

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2010 po raz kolejny realizował projekt systemowy pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku od 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Czytaj więcej...

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2008 po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Monday the 17th.