ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne i inne szczególne usługi p.n.: „świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy miasto Leżajsk.

Czytaj więcej...

Informacja

Informuję o zawarciu umowy w dniu 24.12.2018 r. na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie gminy Miasto Leżajsk od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R. Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk, a Agencją Usług Opiekuńczych Mirosława Dec, ul. Burmistrzów Zawilskich 28, 37-300 Leżajsk.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne

i inne szczególne usługi p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi,  wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miasto Leżajsk”.

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j.)

Numer referencyjny zamówienia: RM.271.1.14.2018

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż klimatyzatorów w MOPS w Leżajsku.

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w trybie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Czytaj więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych wybrano następującą ofertę:

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WYKONYWANYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE GMINY MIASTO LEŻAJSK OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R..

WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku składa Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i środków chemicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w 2017 r.

Czytaj więcej...

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w trybie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Czytaj więcej...

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA. WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku składa zapytanie ofertowe dotyczące dostaw materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w roku 2016.

Czytaj więcej...

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA. WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

Monday the 17th.