Zapytanie ofertowe

Drukuj
Opublikowano

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne

i inne szczególne usługi p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi,  wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miasto Leżajsk”.

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j.)

Numer referencyjny zamówienia: RM.271.1.14.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI I Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WYKONYWANYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE GMINY MIASTO LEŻAJSK OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Tuesday the 27th.