Informacja

Drukuj
Opublikowano

Informuję o zawarciu umowy w dniu 24.12.2018 r. na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie gminy Miasto Leżajsk od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R. Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk, a Agencją Usług Opiekuńczych Mirosława Dec, ul. Burmistrzów Zawilskich 28, 37-300 Leżajsk.

Tuesday the 27th.