Strona główna

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODPROGRAM 2016

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 03, październik 2016

Program OperacyjnyPomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące
w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 

Do końca maja 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku osoby, które otrzymają skierowanie z MOPS, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.: pracę socjalną, rozdawanie ulotek dot. zdrowego żywienia, wsparcie asystenta rodziny itp.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w MOPS.

MOPS może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez pracowników MOPS.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku objął wsparciem żywnościowym 771 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne i na rzecz włączenia społecznego.