Strona główna

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W PAŹDZIERNIKU 2016

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 03, październik 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016, będzie wydawana 6 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców gminy Miasto Leżajsk (tylko którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 951,00 zł dla osoby samotnej, 771,00 zł na członka w rodzinie) na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.
Punkt wydawania żywności będzie w budynkach MOPS w Leżajsku w dniu: 6 PAŹDZIERNIKA 2016 r. w godzinach pracy Ośrodka. Prosimy o zabranie własnych opakowań do odbioru żywności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R. Jaszowskiego 6,  tel. (17) 242-04-97.