Strona główna

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W LISTOPADZIE 2016

Drukuj
Utworzono: czwartek, 17, listopad 2016

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Do otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców gminy Miasto Leżajsk (tylko którzy objęci są pomocą z tutejszego Ośrodka – był przeprowadzony u nich wywiad środowiskowy, których dochód netto miesięcznie nie przekracza 951,00 zł dla osoby samotnej, 771,00 zł na członka w rodzinie) na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów FEAD.

Punkt wydawania żywności będzie w budynkach MOPS w Leżajsku w dniu: 24 listopada 2016 r. w godzinach pracy Ośrodka. Prosimy o zabranie własnych opakowań do odbioru żywności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R. Jaszowskiego 6, tel. (17) 242-04-97.

QualityJoomlaTemplates.com
Sunday the 24th.