OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Drukuj
Opublikowano

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi szkoleniowe i edukacyjne w ramach projektu pn.: Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

http://mops.lezajsk.pl/phocadownload/zamowienia/2015/siwz_pokl_2015.pdf

Saturday the 22nd.