PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.

Drukuj
Opublikowano

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w trybie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

http://www.mops.lezajsk.pl/phocadownload/zamowienia/2017/plan2017.pdf